Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

prof-Overthinker
0264 c3ea 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viascorpix scorpix
prof-Overthinker
2667 7399
Reposted fromcapsel capsel viascorpix scorpix
0385 d2de 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viascorpix scorpix
4056 d8c7 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viascorpix scorpix
prof-Overthinker
- Fajna muzyka.
- Przyjdzie czas, gdy wyda ci się smutna.
— "The Smell of Us", 2014.
Reposted from1923 1923 viascorpix scorpix
prof-Overthinker
9611 4383 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
prof-Overthinker
1662 d0cb 500
Reposted fromniente niente viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
6173 c238
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
prof-Overthinker
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
3898 ded0
Reposted fromzuzannag zuzannag viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
Spotkałam go i zapomniałam, że byłam kiedykolwiek z Tobą umówiona.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaprzeblyski przeblyski

October 25 2018

prof-Overthinker
2951 5cfb
Reposted fromoopsiak oopsiak viascorpix scorpix
prof-Overthinker
6744 f15e
Reposted fromdarshan darshan viaprzeblyski przeblyski

September 16 2018

prof-Overthinker
3127 e13d
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viarichardth richardth
prof-Overthinker
8374 1d28
Reposted fromdiebitchess diebitchess viairbjarbirb irbjarbirb
prof-Overthinker
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawojna wojna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl