Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

prof-Overthinker
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
A teraz pójdę sobie zrobić herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
Reposted fromscar scar viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
8588 519f
Reposted fromnazarena nazarena viascorpix scorpix
1418 3839 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viascorpix scorpix
prof-Overthinker
7360 b546
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
prof-Overthinker
3850 715a 500
Reposted fromPoranny Poranny viascorpix scorpix
prof-Overthinker
3128 dc9b

Kiedy planuję wycieczkę za granicę po obejrzeniu wiadomości...

Reposted fromM74Funky M74Funky viascorpix scorpix
prof-Overthinker
8010 5508
Reposted fromkimshinegyu kimshinegyu viascorpix scorpix
prof-Overthinker
prof-Overthinker
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
prof-Overthinker
prof-Overthinker
7638 f936
Reposted fromsheismysin sheismysin viascorpix scorpix
prof-Overthinker
0758 f49d
Reposted fromjoecrapman joecrapman viascorpix scorpix
prof-Overthinker
7737 92ad
Reposted fromdailylife dailylife viascorpix scorpix
prof-Overthinker
prof-Overthinker
2594 e247
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl