Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

prof-Overthinker
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viazapominanie zapominanie
3391 ef11
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viaprzeblyski przeblyski
9825 e17a

“Epic Couch Cake

9919 067c 500

Glass waste collection point in Lisbon

2549 aa01 500
How sophisticated. Even knows that this is men's toilet.
Reposted frompassivelyhere passivelyhere viascorpix scorpix
prof-Overthinker
Pojąć nie mogę, dlaczego dokładniej pamięta się rozpacz, nieporozumienia, klęski, niż te spokojne, wspólne szczęścia.
— Krystyna Siesicka
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
1026 0aa3 500
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viascorpix scorpix
prof-Overthinker
9018 9494
Reposted fromczajnikq czajnikq viascorpix scorpix
prof-Overthinker

Zawsze byłem gotów na koniec, tylko nie wtedy, gdy następował.

— Charles Bukowski "Najpiękniejsza dziewczyna w mieście"
prof-Overthinker
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood
prof-Overthinker
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
prof-Overthinker
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl