Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

prof-Overthinker
I also like to live dangerously.
Reposted fromstrumienpola strumienpola viascorpix scorpix
prof-Overthinker
Do niedzieli jakoś szło
Lukier, miód, liryczne cudo
Nagle coś, drobiażdżek wręcz
Na manowce złości wywiódł mnie
(...)
Czasem coś, tyci czort
Zdania szyk przestawi mi
Lub slalomem gubiąc krok
Wracam po dwóch głębszych późno w noc
— Hey, "Mimo wszystko"
Reposted fromcudoku cudoku viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viaprzeblyski przeblyski
8867 1ff2 500
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix
prof-Overthinker
Największa głupota..? Zaangażować się w przelotną znajomość. 
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viasewkagold sewkagold
prof-Overthinker
Reposted fromoll oll viatete-a-tete tete-a-tete
prof-Overthinker
1102 8b4f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasewkagold sewkagold
prof-Overthinker
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viatete-a-tete tete-a-tete
prof-Overthinker
9185 08ca 500
prof-Overthinker
9306 a469
Reposted fromrol rol viatete-a-tete tete-a-tete
prof-Overthinker
Reposted fromaniczorka aniczorka viasewkagold sewkagold
prof-Overthinker
Chwytam się różnych rzeczy,
śniegu, drzew, niepotrzebnych telefonów,
czułości dziecka, wyjazdów,
wierszy Różewicza,
snu, jabłek, porannej gimnastyki,
rozmów o błogich własnościach witamin,
wystaw awangardowej sztuki,
spacerów na kopiec Kościuszki, polityki,
muzyki Pendereckiego,
żywiołowych katastrof w obcych krajach,
rozkoszy moralności i rozkoszy niemoralności,
plotek, zimnego tuszu, zagranicznych żurnali,
nauki włoskiego języka,
sympatii dla psów, kalendarza.

Chwytam się wszystkiego,
żeby się nie zapaść
w przepaść.

— Anna Świrszczyńska "Wszystkie chwyty dozwolone"
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasewkagold sewkagold
prof-Overthinker
8880 7ae5
Reposted fromkorzi korzi viascorpix scorpix

kokoroandherkokoro:

WHEN U DRAW SOMETHING AND IT COMES OUT FUCKING GOOD

Reposted fromexp-japan exp-japan viascorpix scorpix

February 28 2017

prof-Overthinker
9414 9f57
Reposted fromCsengee Csengee viascorpix scorpix
prof-Overthinker
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— V. Hugo
Reposted frompyysia pyysia viasewkagold sewkagold
prof-Overthinker
jest mi łatwo a miało być trudniej.
Reposted fromorchis orchis viakatalama katalama
prof-Overthinker
6451 c41c
Reposted frompiksele piksele viasewkagold sewkagold
prof-Overthinker
A jednak potrzeba mi Twoich słów i trzeba Twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę mniej się bała, usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted fromRina Rina viasewkagold sewkagold
prof-Overthinker
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasewkagold sewkagold
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl