Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

prof-Overthinker
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
prof-Overthinker
9328 8d5b
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viascorpix scorpix
prof-Overthinker
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
boję się, że nawet stojąc w czyichś ramionach, nie będę umiała odwrócić od Ciebie wzroku.
Reposted fromnotenough notenough viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
9985 ef2f 500
Reposted fromzgr zgr viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaprzeblyski przeblyski

June 23 2017

1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viascorpix scorpix
prof-Overthinker
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
prof-Overthinker
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
prof-Overthinker
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
4487 0191 500
"Ości" 1
prof-Overthinker
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatroubles troubles
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł."
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaprzeblyski przeblyski
prof-Overthinker
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix
prof-Overthinker
6318 5c27
Reposted fromjottos jottos viascorpix scorpix
prof-Overthinker
9715 77d2 500
prof-Overthinker
4475 eb25 500
Reposted fromdeszcz deszcz viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl